ARTISTIEKE VORMING
TWEEDE GRAAD

Doorstroomfinaliteit - ASO/TSO/KSO Dubbele finaliteit – TSO/KSO

Boost! artistieke vorming
kunst door de eeuwen heen

CONFORM DE EINDTERMEN EN LEeRPLANNEN ARTISTIEKE VORMING

BEVAT ALLE BOUWSTENEN van de vijf artistieke domeinen

via muziek en projectwerking ontdek je beeld, drama, dans en media